Kalmia latifolia

Kalmia on the Bridge of Flowers

Leave a Reply